ආදී ශිෂ්‍ය ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති සහෘදයාට උණුසුම් සුභ පැතුම්!
16785
post-template-default,single,single-post,postid-16785,single-format-standard, ,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

ආදී ශිෂ්‍ය ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති සහෘදයාට උණුසුම් සුභ පැතුම්!

ආදී ශිෂ්‍ය ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති සහෘදයාට උණුසුම් සුභ පැතුම්!

කම්කරු දෙපාර්තුමේන්තුවේ, නව කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල් ධූරයෙන් පිදුම් ලද, බදුල්ල මැදි මහා විදුහලේ 1987 කණ්ඩායමේ ආදී ශිෂ්‍ය ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති සහෘදයාට උණුසුම් සුභ පැතුම්!

No Comments

Post A Comment