ආදී ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතාට උණුසුම් සුභ පැතුම්!
16791
post-template-default,single,single-post,postid-16791,single-format-standard, ,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

ආදී ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතාට උණුසුම් සුභ පැතුම්!

ආදී ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතාට උණුසුම් සුභ පැතුම්!

මේ මොහොත වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ වඩාත්ම අභියෝගාත්මක තනතුරක් සඳහා, බදුල්ල මැදි මහා විදුහලෙහි ආදී ශිෂ්‍යයෙකු පත් වෙයි…අභිනව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ධූරයෙන් පිදුම් ලැබූ, 1982 ආදී ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතාට උණුසුම් සුභ පැතුම්!covid-19 පාලනය සඳහා නායකත්වය දීමට යෝධ බල යෝධ ශක්තිය ලැබේවා!

No Comments

Post A Comment